Help de katten, teken de petitie!

Provincie Utrecht schiet onze katten niet af!
 
De Provincie Utrecht moet haar opdracht aan (hobby)jagers intrekken om alle ‘verwilderde’ huiskatten af te schieten. Het doodschieten van ‘verwilderde’ huiskatten is de zoveelste uitwas van het faunabeheer van de overheid. Wij vragen een ander beheer: zonder geweer.

PETITIE

Wij
Verontruste, verontwaardigde burgers die menen dat er beschaafdere alternatieven bestaan dan afschot
constateren
dat de provincie Utrecht:
*(hobby)jagers aanmoedigt om zoveel mogelijk katten af te schieten: zonder controle of deze katten eigenaren hebben en zonder rapportageverplichting over hoeveel en waar katten worden doodgeschoten
*hiermee niet alleen veel dierenleed veroorzaakt maar ook katteneigenaren verontrust
*verzuimt om alternatieven uit te proberen in Utrechtse buitengebieden, zoals het vangen, castreren/steriliseren en terug/herplaatsen
en verzoeken
*de provincie direct haar aanwijzing in te trekken om ‘verwilderde’ katten te doden
*de provincie om gegevens over tot nu toe gedode katten (locaties, data) alsnog openbaar te maken
*de provincie te inventariseren waar initiatieven bestaan om verwilderde katten te vangen, neutraliseren en her/terugplaatsen,
*de provincie geld vrij te maken om te onderzoeken wat de effecten van deze duurzame en diervriendelijke methodes zijn om eventuele schade in het buitengebied en in natuurgebieden te beperken

Hier kun je de petitie ondertekenen.

Tagged as:

is een vrouw die al jaren een kat heeft die als voorbeeld kan dienen voor andere katten. Goed opgevoed, luistert. Dit alles door een gestructureerde opvoeding. Catwoman wil graag haar ervaringen delen zodat meer mensen een kat goed opvoeden.
Stuur een email | Alle berichten van

Leave a Response